Übersetzungen ins Polnische

Nachfolgende Titel habe ich zufällig bei Recherchen entdeckt. Inwieweit die Angaben korrekt sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Ergänzende Hinweise bitte an kleist [at] kleist.org. Gern hätten wir diese Titel auch gekauft. Wer kann uns dabei helfen? (Titel mit "KB 1"-Sigelung stammen aus Emig/Pielenz (Hg.): Kleist-Bibliographie, Teil 1)
21. 4. 2008 Günther Emig

1949
Rozbity dzban. [Bruchst.] Łódź teatralna 1949, Nr. 5, S. 15-18.
KB 1, ER 150

1953
Rozbity dzban. Komedia. Przeł. Zbigniew Krawczykowski. (Warszawa:) Państw. Inst. Wyd. (1953). 153 S., 1 Bl.
KB 1, ER 151

1957
Rozbity dzban. Przeł. Jósef Mirski. Oprac. Mieczysław Urbanowicz. Wroclaw-Kraków: Zakł. Narod. im. Ossolińskich (1957). LXXVII, 178 S., 1 Bl., 4 Abb. (Biblioteka Narodowa. Seria 2, Nr. 109.)
Mieczyslaw Urbanowicz: Wstęp. [Einleitung. I. Leben u. Werke Kleists. II. Charakteristik seines Schaffens. III. Kleist in Polen. IV. Der zerbrochene Krug. Bibliographie. Text.]
Übersetzung in Jamben, mit Variant. Abschnitt III der Einleitung gibt einen Überblick über die in Polen erschienene Kleist-Literatur.
KB 1, ER 152

1960
Dzieła wybrane. (Wybór oprac. Helena Kahanowa. Wstęp napis. Zdzisław žygulski.) (Warszawa:) Państw. Inst. Wyd. (1960). 698 S., 1 Bl., 1 Taf.
1. Wstęp. Napis. Zdzisław žygulski. 2. Rozbity dzban. Przeł. Zbigniew Krawczy-kowski. 3. Pentesilea. Przeł. Witold Hulewicz. 4. Książę Homburgu. Przeł. Jan Izydor Sztaudynger. 5. Nowele. Przeł. Edyta Sicińska. Michał Kohlhaas. Markiza O. Trzęsienie ziemi w Chile. Zareczyny w San Domingo. Znajda [Findling]. Poje-dynek [Zweikampf]. 6. Listy [Briefe]. Przeł. Helena Kahanowa. 7. Przypisy [Anm.].
KB 1, ER 133

1969
Henryk Kleist: Dramaty i nowele. Przeł. [z niem.] Witold Hulewicz, Jan Sztaudynger, Edyta Sicińska. Wstęp i koment.: Mieczysław Urbanowicz. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1969 -[Kraków]: Krakowskie Zakł. Graf. 1). LXIV,516 S. (Biblioteka Narodowa. 158)

1983
Kleist, Heinrich von: Listy. Przekł. [z niem.] i wstęp Wandy Markowskiej. [Wybór i przypisy Anny Milskiej]. Warszawa: "Czytelnik" 1983. 533,[3] S.

1998
Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas. Die Marquise von O... [Red. tomu Monika Szczepaniak]. Rzeszów: "Fosze" 1998. 177 S.
ISBN 83-87602-27-2

2000
Kleist, Heinrich von: Dramaty wybrane. Przeł. Jacek St. Buras. Posłowiem opatrzyła Maria Janion. Kraków: Wydaw. Literackie 2000. 359, [1] S. (Pisarze Języka Niemieckiego)
ISBN 83-08-03010-6

---

1998
Jeleński, Konstanty Aleksander: Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości. [Wybór tekstów i il. oraz oprac. Piotr Kłoczkowski. Tł. Jerzy Lisowski, Jacek St. Buras]. Gdańsk: "Słowo/Obraz, Terytoria" 1998. 65,[2] S.
ISBN 83-87316-01-6