Annotation

"Het stuk speelt zich rond 1700 af op het platteland, in een dorp nabij Utrecht."